Rädda filer från hårddisk med sektorskador

Av | 31 december, 2020

Rädda filer från hårddisk med sektorskador

Hårddisk med sektorskador

Dataräddning sektorsskador

Skadade sektorer kan uppkomma på mekaniska hårddiskar, moderna solid-state (SSD) enheter och många andra former av digitala media enheter inklusive USB-minnen, minneskort och externa enheter. Sektorskador kan orsaka programvarufel och hårdvarufel på lagringsenheter. En typisk sektorskada innebär att hårddisken inte kan läsa specifika sektorer på mediet.

Vad är en sektorskada på en hårddisk?

En skadad sektor är ett kluster med dataobjekt lagrat på en hårddisk som inte kan läsas av datorns operativsystem. När operativsystemet misslyckas med att läsa data så markeras sektorn som oläsbar. Sektorskador är vanligt förekommande och kan i förlängningen leda till dataförlust om problemet inte åtgärdas snabbt.
Det finns två vanligt förekommande varianter på sektorskador på hårddiskar som kommer in till Soondata. Dessa är fysiska skador och logiska skador. Fysiska sektorskador benämns oftast som ”hårda” och logiska skador benämns ”mjuka”. Skillnaden mellan de två varianterna är att hårda skador är orsakade av fysiska skador på hårddisken och mjuka beror på den logiska sektorn blivit korrupt.

De vanligaste symptomen på sektorskador är;

 • Långsam dator och dålig svarstid – Detta kan inkludera långsamt operativsystem, hängningar och plötsliga krascher.
 • Uppstarsproblem – Systemet kanske inte startar alls eller det kan visas olika varningsmeddelanden på skärmen under uppstarten.
 • Lång accesstid – Läs och skriv operationer till hårddisken kan vara långsamma, detta upplevs oftast som att datorn ”hängt sig”.
 • Försvunna filer – Under vissa omständigheter så kan filer försvinna helt från hårddisken om den drabbats av sektorskador.
 • S.M.A.R.T Varningar – En SMART varning kan komma upp på hårddiskar som har ett inbyggt övervakningssystem, oftast så kommer det upp under datorns uppstart men det kan även komma pop-upp meddelanden i direkt i Windows.
 • Oljud – Hårddisken kan börja pipa eller klicka helt plötsligt; detta är oftast ett tecken på hårda sektorskador och potentiellt ett problem med korrupt data.

Logiska sektorskador

En mjuk (eller logisk) sektorskada är ett datakluster på hårddiskens filsystem som inte kan läsas. Mjuka sektorskador uppkommer när felhanteringskoden (error correcton code ECC) inte matchar innehållet som läses från hårddisken. Detta skapar ett logiskt fel som operativsystemet inte kan tolka.

Felet kan uppkomma beroende på alla möjliga orsaker, men det finns en hel del symptom så som långsammare dator, saknade filer eller felmeddelanden. Mjuka sektorskador är generellt lättare att komma tillrätta med än hårda sektorskador, de flesta operativsystem har inbyggda hjälpmedel som kan korrigera vissa sektorskador. Dessa verktyg försöker att reparera det logiska felet, eller om det är bortom räddning så blir sektorn markerad som dålig och inte ska användas. Det finns med andra ord en risk med att använda de inbyggda verktygen, har man otur så misslyckas reparationen och sektorn markeras som dålig och filen kan aldrig läsas igen.

Vad orsakar mjuka sektorskador?

Korrupt filsystem är det vanligaste felet på hårddiskar som kommer in för räddning till Soondata. Ett mjukvarufel, som tillexempel att operativsystemet pekar på felaktig data är det absolut vanligaste problemet. Logiska sektorskador är oftast enkla att komma tillrätta med och informationen kan i de allra flesta fall räddas.

Externa faktorer är oftast orsaken till logiska sektorskador, några av de vanligaste är;

 • Strömavbrott eller hårda avstängningar – Om hårddisken håller på med en läs eller skrivoperation när datorn plötsligt blir strömlös eller stängs av så kan man drabbas av skador.
 • Instabil strömförsörjning – Detta är framförallt ett problem på externa hårddiskar, om strömförsörjningen inte är tillräcklig och hårddisken inte kan hålla sitt varvtal under en skrivoperation.
 • Misslyckats med att säkert koppla bort enhet – Om en extern USB hårddisk kopplas ur utan att användaren meddelat för operativsystemet att enheten ska kopplas bort eller ”matas ut”.
 • Gammal hårdvara – Sektorskador kan uppträda utan uppenbara skäl på hårdvara som är gammal, dåligt underhållen och sliten.

Fysiska sektorskador

Hårda sektorskador orsakas av fysiska skador på hårddiskens platta. Oftast så är plattan och/eller läshuvudena skadade. På SSD enheter så är orsaken skadade minnesmoduler (celler).

Vad orsakar fysiska sektorskador?

Det finns många orsaker till fysiska sektorskador. Även om hårddisken är helt ny så är det möjligt att den blivit skadad i frakten eller i hanteringen från fabriken till varuhuset.
SSD enheter har en begränsad livslängd och kommer så småningom att vara utslitna, det beror helt enkelt på att det finns en begränsning i hur manga läs och skrivoperationer en cell klarar av.

Det är viktigt att tänka på om man väljer att använda en SSD som backupenhet, förr eller senare så har den nått sin livslängd och filerna är borta.

På traditionella mekaniska hårddiskar så beror fysiska oftast på skador på hårddiskens platta eller läs/skrivhuvuden. Mekaniska fel, trasiga läshuvuden och smuts och skräp på plattorna är vanligt förekommande.

Här är de vanligaste orsakerna till fysiska sektorskador;

 • Skadade plattor – Vi ser ofta att plattorna har fysiska skador. Det kan bero på smuts eller fukt som har tagit sig in innanför hårddiskens skyddande hölje. Det kan i förlängningen leda till att läshuvudet tar i och repar plattan vid drift. Soondata har utvecklat metoder för att rädda filer från hårddiskar med repad skiva.
 • Trasiga läshuvuden – Ett annat vanligt problem som förekommer är att läshuvudena har blivit parkerade på hårddiskens platta eller att läshuvudena har fallit av kanten från plattan. Detta kan bero på att hårddisken har fått ett slag. Enda lösningen vid det här problemet är att skicka in hårddisken till vår labb för dataräddning.
 • Strömavbrott – Strömavbrott kan orsaka skador både på hårddiskens platta och läshuvuden om strömmen försvinner under en läs eller skrivoperation. När datorn stängs av på normalt sätt så parkerar operativsystemet hårddiskens läshuvuden, försvinner strömmen plötsligt så hinner hårddisken inte alltid med att parkera sina läshuvuden.

Hur reparerar man skadade sektorer?

Om skadorna inte är allvarliga så kan användaren själv reparera skadade sektorer med hjälp av operativsystemets inbyggda verktyg, detta gäller dock endast vid logiska sektorskador. Vid fysiska sektorskador så behövs oftast specialverktyg.

Innan du försöker dig på att reparera sektorer så skall du dock först vara absolut säker på att hårddisken inte innehåller några filer som du vill ha kvar, operativsystemets verktyg kommer nämligen att radera filer som enligt dess tycke är skadade. Vid minsta tveksamhet ska du alltid skicka in hårddisken till Soondata för en gratis analys.

Använda checkdisk för att reparera sektorskador i Windows

Observera att detta kommandot under inga omständigheter ska köras om hårddisken innehåller filer som är viktiga för dig. Checkdisk kommer att radera filer som är skadade och du kommer inte att kunna få tillbaka dem.

chkdsk är ett verktyg som följer med inbyggt i operativsystemet Windows och nås via kommandotolken genom att skriva chkdsk. När man kör programmet så söker det igenom hårddisken efter skadade sektorer och försöker att ”reparera” dem. När genomsökningen är färdig så får man en rapport som beskriver om hårddisken innehöll några fel.

Kommandot för att reparera filsystemet är chkdsk /F
Kommandot för att lokalisera sektorskador är chkdsk /R

Om du kör en reparation på samma hårddisk som innehåller Windows så kommer datorn att behöva startas om när genomsökningen är klar.

Checkdisk Windows dataräddning

chkdsk Windows checkdisk dataräddning

Använda Badblocks för att reparera sektorskador i Linux

Badblocks är Linux motsvarighet till Windows Checkdisk och används för att söka efter skadade sektorer på hårddisken. Badblocks är ett enkelt men effektivt verktyg.

Hur reparerar man fysiska sektorskador?

Det är sannolikt att om din hårddisk har fysiska sektorskador så kommer du inom kort att stå inför att faktum att data har förlorats.

Dessvärre så är det omöjligt att reparera fysiska sektorskador genom att använda någon programvara eftersom skadorna beror på hårda fysiska skador på hårddisken. Det finns dock specialverktyg som kan användas för att rädda filerna på en hårddisk med svåra fysiska sektorskador.

Vi rekommenderar inte att du försöker att rädda filerna själv om de är viktiga för dig, sannolikheten är stor att du misslyckas och kanske försvårar och fördyrar en dataräddning.

Skicka in hårddisken till Soondata för en gratis analys så hjälper vi dig att rädda filerna från den.