Kundregistrering

När du registrerat dig som kund så är det bara att förpacka hårddisken och skicka in den för räddning.