Rädda data från hårddisk med repad skiva

Av | 30 september, 2019

Repad skiva hårddiskVad är hårddiskens skiva?

Skivor är tunna runda plattor gjorda av glas eller aluminium som finns inuti den förslutna hårddisken. Beroende på kapacitet och ålder på enheten så kan hårddisken innehålla allt från en till tio skivor. Varje skiva är täckt med en extremt tunn magnetisk hinna där den binära datan lagras (ettor och nollor). När ettorna och nollorna arrangeras i en speciell ordning så kan enheten läsa igenkännbar data så som bilder, dokument, kalkylark med mera. Skicket på hårddiskens skiva spelar stor roll för hur lyckad en dataräddning är och hur mycket av informationen som går att rädda.

Hur fungerar skivan?

För att kunna lagra information så måste binär data skrivas till den magnetiska ytan på skivan. För att komma åt informationen så måste den läsas. En väldigt viktig komponent är hårddiskens läshuvud som tar hand om både skrivning till och läsning från plattan. Läshuvuden är små sensorer som svävar 5-10nm ovanför skivan på en luftkudde som skapas när skivan snurrar med flera tusen varv i minuten. Vid normal funktion så är luftflödet inuti hårddisken mjukt och konsistent så att läshuvudena svävar stadigt över skivan.

Hur går skivorna sönder?

Ibland så går läshuvuden sönder och slår i den väldigt känsliga ytan på skivan. Eftersom läshuvudena är så nära skivan så kan minsta dammkorn, smuts eller fingeravtryck ha katastrofala konsekvenser för hårddiskens funktion. Det är därför det är så väldigt viktigt att en hårddisk absolut inte får öppnas utanför en miljö som är kontrollerad och extremt ren. Soondata har givetvis ett renrum där hårddiskar kan öppnas och repareras.

Det finns många anledningar till varför ett läshuvud går sönder. Bland annat så kan motorfel, strömavbrott och fysisk påverkan skada läshuvudena. Ibland så räcker det inte med att bara byta läshuvud utan problemet kan även vara att hårddiskens platta blivit skadad av att läshuvudet fått kontakt med den. Om ett läshuvud slår i plattan under drift så kan mikroskopiskt damm och smuts spridas på plattan och i allvarliga fall så blir det repor på plattan. Oftast så är reporna i läshuvudets färdriktning, alltså runda men vi har även sett fall där läshuvudet lossnat och repat plattan längs med. Oftast så går de nya läshuvudena sönder direkt vid start om man monterar nya läshuvuden på en hårddisk med repad platta.

Rädda data från hårddisk med skadad skiva

 

Rädda data från repad skivaDet händer att skadan på skivan är för allvarlig för att datan ska kunna räddas eftersom reporna effektivt förvandlat datan som låg lagrad på plattan till damm. Vi har sett allvarliga fall där det är omöjligt att rädda filerna, bland annat så händer det att plattan är helt krossad, har smält i en brand eller fått hela den magnetiska ytan bortskrapad.

Om den magnetiska ytan är till största del intakt så finns det metoder att rädda datan från hårddisken. Vi använder en metod där vi slipar ned kanten på reporna så att läshuvudet kan sväva fritt över repan utan att slå i plattan. Vilka verktyg vi använder kan vi inte gå in på men till största del så är vår metod egenutvecklad. När vi sanerar plattan så tas alla plattor ur hårddisken för behandling och monteras i ett annat verktyg som roterar plattan i en extrem hastighet, många tusen varv snabbare än vad hårddisken gör.

När kanten på reporna har slipats ner så monteras nya läshuvuden. Hårddisken fungerar nu inte perfekt och kommer aldrig att fungera normalt igen, men den fungerar så pass bra att vi kan läsa ut den lagrade informationen från plattan med specialverktyg. Oftast så tar det lång tid att läsa ut filerna från en skadad platta då skadorna gör att det blir många omläsningar. I extrema fall så kan en enda bild ta upp till 30 minuter att läsa. Finns det då 10,000 bilder på hårddisken så kan det ta flera veckor innan alla har räddats. Det är alltså ingen snabb process att rädda filer från en skadad platta, men våra kunder brukar uppskatta att de faktiskt får tillbaka sina förlorade filer.