väntetid senast påbörjade ärende:
0 Dagar, 12 Timmar, 46 Minuter