Analysen av din hårddisk är givetvis helt gratis. När analysen är klar så får du ett kostnadsförslag för att rädda filerna från din hårddisk. Skulle det vara så att du tycker att det blir för dyrt så har du inte förbundit dig att gå vidare med dataräddningen utan kan få tillbaka hårddisken. Efter godkänt kostnadsförslag så räddar vi dina filer och du kan se resultatet av räddningen via vår kvalitetsgranskning direkt över internet innan du betalar för något.