Erbjudande - Superpris!

Dina räddade filer levererade på en 1TB hårddisk.

295kr inkl moms!

Gratis rådgivning

Telefon: 08 - 559 216 88

Mån-Fre kl 07.00-21.00
Lör-Sön kl 10.00-19.00

» Klicka här för att skicka en fråga via e-post «

Kundinloggning

Ärendenummer

Lösenord

Tack!

Vi besvarar er förfrågan inom 24 timmar.

 

 

Allmänna villkor
Som ännu ett led i vår totala tydlighet mot dig som kund så finns här våra allmänna villkor för att du ska slippa överraskningar när du anlitar oss. Vår absoluta målsättning är att du aldrig ska vara missnöjd när kontakten med oss är avslutad.

Garanterat nöjd kund

Soondata garanterar att samtliga ärenden behandlas enligt dessa allmänna villkor så att ni som kund inte ska få några obehagliga överraskningar. Om vi gör avsteg från de allmänna villkoren så är det uteslutande för att det är till kundens fördel och det görs då i samråd med kunden.

Betalning
Fakturabetalning - All dataräddning betalas via förskottsfaktura. Vid förskottsfakturering så transporteras data och produkter till kund inom 7 arbetsdagar från det att full betalning är Soondata tillhanda.

Förskottsbetalning
I vissa specifika fall så måste vi tillämpa förskottsbetalning för att minimera risken att kunden försvinner efter att ha beställt ett stort jobb. Tumregeln är att förskottsbetalning tillämpas på beställningar som är över 15 arbetstimmar, alltså väldigt sällan. De flesta ärenden kan hanteras utan förskottsbetalning och då betalar du först när arbetet är utfört. Skulle vi mot förmodan misslyckas med att rädda dina filer efter att ha emottagit en förskottsbetalning så återbetalas givetvis hela beloppet till ditt konto så fort det bara går. Har du förskottsbetalat så har du 60 dagar på dig att komma i kontakt med oss för att få leverans av dina filer från det att räddningen är klar, efter 60 dagar så kan vi inte garantera att det finns en backup kvar av dina räddade filer.

Garanti och reklamationsrätt
Vi lämnar 1 års garanti på nya produkter (ej förbrukningsmateriel) om ej annat anges på kvittot. Garanti gäller endast på fabrikationsfel under förutsättning att produkten används enligt tillverkarens anvisningar och krav. Garanti gäller inte om produkten har utsatts för yttre åverkan som handhavandefel, yttre störningar, virus, överklockningar eller ej normal förslitning etc. Tänk på att garanti ej gäller på produkter där underhållet har varit undermåligt, tex. fläktar som ej blivit rengjorda, damm som ger statisk elektricitet etc. Vissa produkter har även fabriksgaranti, det innebär att tillverkaren själv står för garanti på produkten under en viss tid.

Kunden är kung
Vår företagspolicy är precis som rubriken anger. Om vi skulle ha gjort något fel kompenserar vi i förhållande till skadan. Vi har aldrig och kommer troligtvis aldrig att bli dömda i ARN, men om så mot förmodan skulle så ske följer vi beslutet till punkt och pricka.

Eventuell garanti på kunds utrustning
I de fall där det krävs så bryter Soondata plomber och andra förseglingar för att kunna göra en analys av skadat media. Vi konsulterar ej kunden innan vi bryter plomber utan du skall som kund räkna med att garantin av din utrustning är förverkad i samband med att du skickar in den till Soondata. Självklart undviker vi så gott det går att bryta garantiförseglingar men i de fall där det krävs så gör vi det omgående och utan att meddela kunden.

Nedmonterade hårddiskar
I de fall vi byter en komponent på er hårddisk eller en komponent monteras ur i samband med analysen eller dataräddningen så åter-monteras ej den defekta komponenten vid eventuell återtransport till kund.

Externa hårddisk kabinett
Soondata åter-monterar inte externa hårddisk kabinett efter dataräddning eller analys. Om kund önskar sin utrustning tillbaka efter dataräddning eller analys så levereras externa kabinett åter omonterade.

Stationära och bärbara datorer
I de fall när ni skickat eller lämnat in en dator till oss så åter-monterar vi inte den defekta hårddisken i datorn utan datorn åter-levereras med hårddisken omonterad.

Sekretess information
Vi har självklart tystnadsplikt och era hemligheter är säkra hos oss.Vi tittar inte ens på era filer själva, förutom om det är någon speciell fil ni vill att vi ska hitta åt er. I de fall vi måste mellanlagra ert data på annan media så lagras det på en säker server som saknar anslutning utifrån, det finns inget sätt att komma åt vår säkra server överhuvudtaget. Datat lagras dessutom med 2048 bitars kryptering så det är omöjligt att läsa ut datat utan rätt nyckel. När vi levererat datat till er så rensas alla spår av er data bort från vår server.

Ej avhörd kund
Kund som ej varit avhörd inom 30 dagar avförs ur våra system och eventuell inskickad utrustning kasseras. Gäller även i de fall vi sökt kund för att presentera offert eller lösningsförslag. Gäller ej om annan skriftlig överenskommelse föreligger.

Datalagring
Soondata lagrar ert räddade i 7 dagar från det att data avhämtats eller skickats av oss. Om ni finner något fel i leveransen av data skall detta anmälas omedelbart eller senast inom 7 dagar från det att data avhämtats eller levererats av oss. I de fall vi levererar data till er så är det datumet för poststämpeln som är leveransdatum. Det är alltså viktigt att ni hämtar ut ert paket från posten så fort det bara går när ni aviseras.

Reklamation
Data levereras i enlighet med överenskommelse och enligt den kvalitetskontroll som ni som kund får ta del av innan data levererats. Om ni önskar granskníng av någon/några filer som inte är med i kvalitetsrapporten så skall det anmälas innan data avhämtas eller levereras. Ni kan reklamera om någon fil som funnits med i kvalitetsrapporten som angivits som felfri och vid granskning inte visat sig vara det. Reklamation skall göras skriftligt och skickas till oss senast inom 7 dagar från avhämtning eller leverans av data. Vid reklamation av dataräddning så kompenserar vi enligt följande formel; Pris för dataräddning / Antal räddade filer x reklamerade filer.

Semestertider
Under Juli månad så arbetar vi efter semestertider. Detta innebär att viss försening på leveranser och räddningar kan inträffa på grund av minskad personalstyrka. Under perioden så går det inte att lämna eller hämta hårddiskar, avbrutna ärenden eller liknande på plats, all logistik och transporter under Juli månad sker via distributörer. Inga ärenden påbörjas men det går bra att skicka in hårddiskar för räddning, hårddisken kommer dock att behandlas först i augusti. Vår absoluta målsättning är att inga pågående ärenden ska påverkas under perioden men det finns risk för viss försening. Under perioden så går det inte att kontakta Soondata via telefon, utan all kontakt sker elektroniskt.

Leveranstider
Vi har ett stort labb och har sällan några väntetider. Leveranstiden för just ert ärende är individuell och beror på vilket problem er hårddisk har drabbats av. Vid fysiska fel så kan det förekomma en viss väntetid under tiden som reservdelar fraktas till oss, vi har dock ett stort lager reservdelar så det finns goda chanser att vi har delar som passar er hårddisk.

Emballage
Allt emballage kastas vid ankomst till oss, skicka ej media i emballage som är värdefullt för er.

Registrering
Registrering via vår registreringsfunktion som finns på startsidan är obligatorisk. Uppgifter som registreras skall vara korrekta och sanningsenliga.

Oregistrerad eller omärkt media
Media som ankommer utan märkning eller registrering behandlas inte innan vi kunnat göra en ordentlig identifiering av utrustning och kund. Om ni skickat in omärkt eller oregistrerad media så skall detta meddelas Soondata. När utrustning och kund identifierats så påbörjas analysen.

Ej efterfrågad utrustning
Utrustning som ej efterfrågats inom 30 dagar från avslutat ärende kasseras. Om ni saknar någon utrustning efter det att ert ärende blev avslutat så skall detta anmälas till oss via e-post senast inom 30 dagar från ärendets avslutande.

Återtransport av utrustning
Om ni vill ha er utrustning åter-transporterad till er vid avslutat ärende så skickas detta enligt gällande prislista. Återtransport skickas enbart till den person och adress som finns registrerad på ärendet. Handläggningstid för återtransport av utrustning är upp till 10 arbetsdagar. Ej utlöst försändelse som kommer i retur till Soondata kasseras efter 30 dagar om kund ej hörs av. Nytt försök till återtransport debiteras enligt gällande prislista. Soondata aviserar ej kund om försändelse kommer i retur.

Leveranser till Soondata
Vi har fullmakt stående hos de flesta stora transportörer som gör att de kan avlämna gods till oss i vårt deponi-skåp eller utanför vår dörr om vi inte är på plats.

Personlig avhämtning av utrustning
Vi prioriterar de kunder som verkligen vill ha sina data tillbaka. Det kan vara en viss fördröjning innan ni kan hämta tillbaka utrustning vid avbrutet ärende.

Hantering av personuppgifter
Soondata värnar om den personliga integriteten och eftersträvar en extremt hög nivå av dataskydd baserat på tjänstens natur. Det är viktigt att du som kund tar del av och förstår hur Soondata hanterar dina personuppgifter. Soondata lagrar inte dina personuppgifter längre än nödvändigt för att kunna fullgöra tjänstens åtagande gentemot dig som kund och de lagstadgade krav som ställs av svenska myndigheter. Som kund har du rätt att få information om vilka personuppgifter Soondata har tillgång till, du har även rätt att få dina personuppgifter rättade eller raderade enligt gällande lagstiftning. Hantering av dina personuppgifter regleras i tjänstens allmänna villkor. Soondata har utsett ett personuppgiftsbiträde och en personuppgiftsansvarig, du kan kontakta kundtjänst för att komma i kontakt med dessa.

Tjänsten dataräddning via Soondata samlar in och behandlar dina personuppgifter enligt följande ändamål: Identifiera kunden. Leverera en beställd/köpt produkt eller tjänst, inklusive avisering om leverans eller kontakter i samband med försenad leverans. Hantera kundens betalning. Hantera reklamations- och garantiärenden avseende en beställd eller köpt produkt eller tjänst.

Förteckning av vilka personuppgifter Soondata samlar in och när de raderas ur systemen.

För att kunna fullfölja vårt åtagande mot dig som kund och tjänstens ändamål så lagras följande uppgifter i två år från det att vårt åtagande avslutats: Namn, Företagsnamn, Adress, Postadress, Telefonnummer & E-post.

För att kunna fullfölja vårt lagstadgade krav på korrekt bokföring så lagras följande uppgifter i åtta år från det att vårt åtagande avslutats: Namn, Företagsnamn, Adress, Postadress

 

Här är ett axplock av våra kundomdömen, Soondata har en ständigt pågående egenkontroll och strävar hela tiden efter att bli bättre.

Alla kunder får möjlighet att svara på några korta frågor via en enkät när ärendet avslutas, nedan är resultatet.

Kommentar:

Bra information och snabb service. Nöjd kund!!

Länk:

www.hastbutiken.com

Monica Andersson

Kommentar:

Trots att det är dyrt att laga hårddiskar som kraschat så har ändå Soondata bästa priset, mig veteligen. Ingen kontakt per telefon men väldigt snabb mail-kontakt - mycket bra.

Länk:

www.rosiealm.se

Rosie Alm

Kommentar:

Bra kommunikation genom hela förloppet. Fast det var ett allvarligt fel och det inte såg så ljust ut så lyckades ni rädda allt ändå.

Länk:

www.siccantum.se

Stefan Olsson / Siccantum Musikproduktion HB

Kommentar:

Soondata räddade alla filer på hårddisken. Det var en verklig hjälp för oss eftersom vårt kundregister fanns på hårddisken. Nu kunde vi komma igång snabbt igen. Stort Tack!

Länk:

www.junia.se

Roger Arnfjell

Kommentar:

Inget tjafs. Allt fungerade som utlovats!

Länk:

www.fyrfotavanner.se

Anders Karnbrink

Kommentar:

Snabb och bra service. Bra beskedslogistik.

Mats Hertzberg

Kommentar:

Snabbt och ett personligt bemötande. 

Lotta Berg 

Kommentar:

Snabba svar på statusuppdatering om pågående ärende. Evigt tacksam för att ni klarade av att återskapa alla mina viktiga filer. Smidigt att få den hem på en extern disk där man kan sitta i lugn och ro att plocka tillbaks filerna. 

Anders Svensson 

Kommentar:

Det var jättebra och eftersom det var bilder från familjen från flera år tillbaka i tiden, bland annat mina barns uppväxtår, var det verkligen ovärderligt.

Katja Lefwerth

Kommentar:

Jag är mycket nöjd med behandlingen av ärendet. Informationsflödet ifrån er är kanon, man vet hela tiden vad som händer och vad det kommer att kosta.

Peter Rudblom

Kommentar:

Snabba besked, lätt att följa sitt ärende, proffsigt helt enkelt. Respekt från en väldigt nöjd kund!

Christer Ericstam

Kommentar:

Bra  information om arbetsläget

Håkan Löfgren

Kommentar:

Bra och snabbt, enkel hantering och mycket bra information! 

Niklas Strömbeck

Kommentar:

Bra service och bra personkontakt med Soondata. Fint att Soondata också fick fram så mycket data, ur denna "heldöda" HD.

Per LearnS Siebing

Kommentar:

Bra service, bra utfört arbete.

Simon Kling

Kommentar:

Jag uppskattar att räddningen av datat lyckades på min disk fanns inspelad musik som skulle kräva enormt mycket tid från många musiker att om möjligt återskapa.

Stefan Flink

Kommentar:

Fantastiskt, både bemötande och resultatet!

Carin Olsson

Kommentar:

Trots att vi inte träffades "face to face" eller ens pratades vid per telefon så har allting bara fungerat till 100%. Vi är mycket nöjda med Soondata och har bara superlativ att dela ut för deras arbete. Professionell och snabb hantering av vårat ärende till en relativt låg kostnad. Vi kommer att använda Soondata igen om behovet uppstår. Soondata har vunnit vårat förtroende och räddat en massa ovärderliga privata minnen. Bra jobbat och tack så mycket.

Per Wahlund

Kommentar:

Både min backup och dator kraschade ungefär samtidigt, alla digitala familjerelaterade bilder har jag nu fått tillbaka. De är inte värda något för någon annan än oss, men ändå ovärderliga.

asko antila

Kommentar:

Fantastiskt jobb! Bilderna räddades, det är ovärderligt!

Martin Bergkvist

Kommentar:

Ni gjorde ett helt perfekt jobb från början till slut. Mycket nöjd.

Christer Ivarsson

Kommentar:

Bra att kunna få räddade data på en ny hårddisk, den behövdes ju ändå för att ersätta den trasiga.

Göran Petrén

Kommentar:

Snabbt analyserat trots semestertider.

Kjell-Arne Sjögren

Kommentar:

Seriöst och håller vad ni lovar!

Mauricio Chacana

Kommentar:

Jag lämnade en av era konkurrenter med gråten i halsen och trodde att jag aldrig skulle få tillbaka mina värdefulla bilder. Soondata klarade hela jobbet på kortare tid än det tog för *** att göra bara analysen. Det enda jag beklagar är att jag inte kontaktade er direkt istället! TACK! Ni är bäst!!!

Ingrid Lundström

Kommentar:

Jag förstår ingenting. Det andra sa var omöjligt gjorde ni på 4 timmar!? Det skiner igenom att ni verkligen älskar det ni håller på med och har en passion för hårddiskar. Tack även för visningen av ert renrum!

Daniel Valakuszhy

 

Kommentar:

Tackar tackar för den fina servicen! Jag blev verkligen bedrövad och nedstämd när jag insåg att jag kanske aldrig skulle få tillbaka fotografierna på min bortgångna hustru. Soondata klarade jobbet galant och var väldigt lugna och hyggliga.

Einar Nilsson

 

Kommentar:

Helt otroligt! Datat tillbaka samma dag på en liten fin extern hårddisk. Jag trodde verkligen att det var kört när min bärbara helt plötsligt vägrade att starta.

Stefan Karlsson

Kommentar:

Grym service och snabbt. Inte många andra som tar emot sina kunder mitt i natten. Tack för att ni hjälpte mig när det krisade!

Patrik Väänänen.

Kommentar:

Tack så hemskt mycket för att ni räddade alla mina bröllopsbilder. Nu har jag lärt mig att jag ska ta backup på filerna i fortsättningen.

Sonja Karlssson

Kommentar:

Jag fattar inte hur ni bär er åt men ni är helt otroliga. Har aldrig skrivit ett tackbrev till något företag så detta kan ni se som ett mycket bra betyg. Tack så hemskt mycket för god hjälp och den stora rabatten! Jag kommer att rekommendera er till alla jag känner!

Anna-Lena

Kommentar:

Ni är helt enkelt bäst. Många andra företag har mycket att lära av er kundservice och ert kundbemötande.

Axel Johansson

Kommentar:

Jag trodde verkligen att allt hopp var ute när jag såg min bärbara dator segla mot havsbottnen under bryggan. Men Soondata räddade alla mina bröllopsbilder och min bokföring, vilket hade ställt till rejält med trassel om den försvunnit.

Sofia Philipsson

Kommentar:

Mycket bra och professionell tjänst. Soondata har räddat ovärderliga bilder, dokument och andra filer. Tjänsten är prisvärd och snabb med ypperlig löpande information.

Michael Dufva

Kommentar:

Ett mycket bra bemötande som resulterade i ett snabbt och bra resultat. Alla mina oersättliga privata digitalbilder återfanns. Jag är helnöjd!

Eric Lindesjöö

Kommentar:

Kanon, snabbt och bra information!

Dan Fallquist

Kommentar:

Är mycket nöjd och kände att Soondata har en mycket professionell attityd till sina kunder, man frågar och leder kunden rätt för att bespara kunden onödiga kostnader, samtidigt som leveranstiden var mycket kort. Har spridit Soondata till alla mina bekanta såväl privat som i mitt yrkesliv.

Ronny Ehrner

Kommentar:

Jag var uppgiven då kostnaderna för sånt här kan dra iväg, misstänksam mot ert resonabla pris och lättad och tacksam då jag fick tillbaka allting på posten. Har rekommenderat er!

Mattias Lundberg

Kommentar:

Jag uppskattade resultatet och uppföljningen på ärendet!

Mattias Munter

Kommentar:

Bra kundkontakt, löpande information om att ni mottagit hårddisken, att den bearbetades etc.

John Ajvide Lindqvist

Kommentar:

Gick snabbt och fick bra uppdateringar om hur arbetet fortlöpte.

Mathias Renlund

Vår adress är

Radiovägen 22
135 48 Tyresö

Tänk på att ni måste registrera er i vår kundregistrering innan ni kan komma in med en hårddisk för dataräddning.

 


Visa större karta